Banan öppen

Rangen öppen

Ta grönt kort på Fors Golf!

Kom som du är, vi fixar allt och inga avgifter tillkommer

Medlemskap 2020

Vi har något för alla! Inga städ- eller inträdesavgifter tillkommer

Inga hcp krav

Hos oss är alla välkomna!

Årsmöte

DSC 0026

Kallelse till Årsmöte med Fors Golfklubb (online)

Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 18.00

– anmäl se nedan

 

Dagordning enligt stadgar

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet förslag.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2021samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2020
 12. Val av
 13. a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett (1) år,
 14. b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år, .
 15. c) två suppleanter för en tid av ett (1) år.
 16. d) en revisor för en tid av två (2) år, (idag Revisionsbyrå)
 17. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av två (2) år, varav en sammankallande (ordförande).
 18. f) ombud till Stockholms Golfdistriktsförbunds (SGDF) möte (Förslag: Representant utses av styrelsen)
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 20. Avslutning.

 

Motioner till årsmötet skall vara golfklubben tillhanda senast – 28 juli 2020 och skickas till adress:

Fors Golfklubb, Vitsåvägen 2, 137 91  VÄSTERHANINGE  E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handlingar till årsmötet (Dagordning, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och  Motioner) kommer att finnas på Fors Golf:s hemsida www.forsgolf.se  under rubriken Fors GK senast 18 augusti 2020

Information former för länk till med inbjudan till Årsmöte skickas senast 11 augusti 2020 i samband med påminnwlse om årsmöte..

 

Fors Golf på Facebook

Instagram #forsgolf

Fors Golf

Våra öppettider:

Banan öppen 

Rangen öppen

Övningsområden öppna

Receptionen är öppen alla dagar 09.00-19.00

Cafét är öppet 09.00-18.00

Telefon: 08-500 268 70

 Vitsåvägen 2, 137 91 Västerhaninge

 08-500 268 70

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vägbeskrivning:

Väg 73 mot Nynäshamn, ta avfarten mot Årsta Havsbad/Berga. Direkt efter avfarten svänger du vänster, kör under bron och tar första avfarten till höger.  

Wellnet

wellnet

Just nu